חדשות עולם העסקים הקטנים

חוק העסקים הקטנים – כבר לא חלום

חוק העסקים הקטנים – כבר לא חלום

אושרה הצעת חוק העסקים הקטנים.
מה היא כוללת.

ועדת השרים לחקיקה אישרה היום את הצעת החוק העסקים הקטנים והבינוניים, זאת על אף התנגדויות של הרגע האחרון של הרשות לניירות ערך, אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ובנק ישראל.

עסקים קטנים ובינוניים רגישים לרגולציה במידה רבה יותר מאשר עסקים גדולים. הנחה זו זכתה להכרה רחבה במדינות האיחוד האירופי ובמדינות ה-OECD, וכולן נוקטות אמצעים על מנת להתאים את הרגולציה שלהן לעסקים קטנים.
לפי משרד הכלכלה, אחד העקרונות המנחים את האיחוד האירופי הוא הסיסמא think small first, והוא מנחה את הרגולטורים בעבודתם. מדינות ה-OECD שמחויבות לתהליכי טיוב רגולציה (regulatory impact assessment – RIA) מבצעות ברובן גם בחינה נפרדת של השפעות רגולציה על עסקים קטנים, המכונה "SME Test").
"בבריטניה לדוגמא ברירת המחדל היא שעסקים קטנים צריכים להיות פטורים מחובות של רגולציה חדשה, ורק אם הרגולטור מצביע על צורך יש להחיל עליהם את הרגולציה באופן מותאם. גם בארה"ב הרגולציה הממשלתית פועלת מזה שנים לאור ה- Regulatory Flexibility Act שקובע כי יש לבחון התאמתה של רגולציה לעסקים קטנים, וסוכנות העסקים הקטנים האמריקאית מפרסמת באופן קבוע חוות דעת עצמאיות על יוזמות רגולציה שונות".

על פי ההצעה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה תהא אחראית לסוגיות הבאות:

  • תיאום בין משרדי ממשלה, רשויות וגופים נוספים שפועלים לפיתוח ולעידוד מגזר העסקים הקטנים והבינוניים.
  • בחינת הרגולציה הממשלתית הנוגעת לעסקים קטנים ובינוניים.
  • ייצוג האינטרסים של עסקים קטנים ובינוניים בפני כל גורם ציבורי, ממשלתי ופרטי.
  • נציבות פניות לעסקים קטנים בנוגע לכל פעולה של רשויות ציבוריות.
  • סמכות לדווח ישירות לממשלה על פעולות של רשויות ציבוריות המשליכות על עסקים קטנים.
  • טיפול בחסמים שעולים מן השטח על ידי העסקים עצמם או נציגיהם.
  • ייזום חקיקה ותכנון מדיניות ארוכת טווח בתחום.
  • ייצור מסד נתונים מקיף ופומבי אודות עסקים קטנים ובינוניים שיספק לממשלה ולכנסת מידע על מצבם.
  • איסוף מידע אודות עסקים קטנים מכל הגורמים הציבוריים.

רן קויתי מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה: "הממשלה צריכה לראות את הסוף כבר בהתחלה, כלומר, לזהות את השלכות הרגולציה שהיא מתכננת כבר בראשית שלבי התכנון שלה: האם "לקוח הקצה" קרי העסק מסוגל להתמודד עם המדיניות שנקבעה, האם הוא מבין אותה בכלל? במובן מסוים ממשלה ועסקים גדולים מדברים בשפה דומה, שפה של ארגונים גדולים, היררכיים עם מגוון בעלי מומחיות. לעומת זאת, האופן בו חושב העסק הקטן אינה 'טבעית' לרגולטור ולכן צריכה הנחיה מיוחדת לשם כך. הרגולטורים השונים גם לא רואים את התמונה השלמה של סך הנטל הביורוקרטי שעסקים קטנים מתמודדים איתו, ובמה זה כרוך להיות עסק קטן בישראל. הצעת החוק מייצרת מציאות בו ניתוח המדיניות מתבצע מתוך ראייה כוללת של כלל החובות והאילוצים של עסק קטן, ולדעת לאזן ביניהם. הצעת החוק נועדה לכך שהממשלה תתייחס לעסקים קטנים בגובה העיניים, ותעבוד ביחד באופן מתואם."

שר הכלכלה, אריה דרעי, ציין כי: "מדובר בהצעת חוק מהפכנית בכך שהיא מחייבת רגולטורים להבחין בין עסקים גדולים לבין עסקים קטנים ובינוניים בעת עצוב המדיניות הרגולטורית שלהם". השר דרעי הוסיף כי "ההצעה מציבה את העסקים הקטנים והבינוניים במרכז החשיבה הכלכלית, ומספקת לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים את הכלים למימוש הרפורמה בחשיבה הממשלתית בכל הנוגע לעסקים הקטנים".

מערכת ביזפורטל