חשבונאות ומיסים

מקדמות מס הכנסה – כל מה שרציתם וחשוב לדעת

בעלי עסקים רבים משלמים, במהלך העסקים השוטף, מקדמות מס הכנסה, אך למעשה אינם יודעים כלל במה בדיוק דברים אמורים ואפילו לא מהם היתרונות בתשלום המקדמות. ריכזנו עבורכם את כל המידע שעליכם לדעת לעניין המקדמות.

מס הכנסה – כיצד נקבע

חישוב המס על הכנסה מעסק וממשכורת מבוצע ברמה שנתית.

תשלום המס הסופי נקבע בעת הכנת "דוח שנתי", שבו מחשבים את כל ההוצאות וההכנסות מכל סוגי ההכנסות/הרווחים.

לאחר הגשת הדוח השנתי, מס הכנסה מוציא "שומת מס" אשר בא נקבעים כל החיובים, הזיכויים והניכויים של העצמאי/חברה ולמעשה במסגרתה נקבע הסכום שעל העסק (חברה) או העוסק (עוסק מורשה, עוסק פטור), לשלם – אותו "מס הכנסה" המוכר לכולנו.

 

מקדמות

תשלומי המיסים לעצמאיים אומנם נקבעים במסגרת הדוח שנתי "השומה" כאמור לעיל, אך מס הכנסה דורש לשלם שיעור המס הצפוי עוד במהלך השנה כ"מקדמה".

 

שיעור המקדמה הינו אחוז מסוים מההכנסות (המחזור).

אחת לחודש או חודשיים (בהתאם לתקופת הדיווח של כל עסק / עוסק) יש לשלם, כמקדמה את שעור המקדמות.

 

המקדמה אינה מהווה תשלום סופי למס הכנסה אלא רק מקדמה – "על חשבון".

כאשר ייקבע סך המס לשלם, במסגרת השומה הסופית, ייערך חישוב כמה שולם בגין מקדמות.

אם סך המס לשלם עולה על המקדמות ששולמו, אזי יש לשלם את ההפרש שבין המקדמות ששולמו בפועל לבין המס שהיה צריך לשלם.

מאידך אם שולמו מקדמות ביתר – סך המקדמות עולה על סך המס לשלם, יתקבל החזר כספי ממס הכנסה צמוד ונושא ריבית.

מאידך יש לזכור כי במידה ושולמו מקדמות בחסר, יש לשלם ריבית והצמדה על הסכומים החסרים.

 

קביעת אחוז המקדמה

במידה והעסק קיים ויש נתוני עבר, יחושב שיעור המס שהעסק שילם בגין שנה קודמת או תקופה אחרת שתשקף את המצב הנוכחי של החברה אל מול סך המחזור.

זה יהיה השיעור שיש לשלם כמקדמה למס הכנסה.

 

כמובן שניתן לקחת בחשבון צפי של גידול / קיטון ברווחים, רווחים עונתיים והכנסות / הוצאות חד-פעמיות שיכולות לשנות באופן מהותי את החישוב.

במקרים מסוימים מומלץ על הוספת מקדם ביטחון של כ-20% מעל לאחוז המקדמות שחושב במטרה להבטיח תשלום מלא של המס שהיה צריך להיות משולם.

ונזכור שאפילו שולמו מקדמות ביתר, הן תושבנה עם ריבית והצמדה.

 

אופן תשלום המקדמות

בתחילת שנה או עם פתיחת עסק יתקבל בדואר או אצל המייצג (רואה חשבון / יועץ מס) פנקס מקדמות מס הכנסה לאותה שנת מס.

באמצעות השוברים ניתן לשלם בדואר ישראל את המקדמות.

כמו כן, ניתן לשלם באינטרנט באמצעות כרטיס אשראי או דרך הבנק ישירות באמצעות החתמת הבנק בטופס המתאים.

 

היתרונות שבתשלום מקדמות

לתשלום מקדמות כסדרן יש למעשה מספר יתרונות.

 

ראשית הדבר מקל על תזרים המזומנים של העסק (בהנחה שהעסק ריווחי ויידרש לשלם מס הכנסה בגין אותה שנה).

פריסת התשלום חודשית / דו-חודשית, תימנע את הצורך להתמודד עם דרישה לתשלום סכום גבוה לאחר קביעת סך המס הנדרש.

 

כמו-כן תשלום מקדמות חוסך תשלום של ריבית והצמדה היה וסך המס שיש לשלם עולה על סך המקדמות ששולמו.

ההפרש כאמור יישא ריבית והצמדה.

 

האם ניתן לשנות את שיעור המקדמות

עם קביעת שיעור המקדמות ואפילו במהלכה של שנת המס ניתן לפנות ולבקש את שינוי שיעור המקדמות.

אם חל גידול צפוי ברווחי העסק, מומלץ לבקש הגדלת שיעור המקדמות.

אם יש צפי לקיטון ברווח, ניתן לפנות לרשות המיסים ולבקש את הקטנת שיעור המקדמות.

 

אורי עזרא

רואה חשבון שותף במשרד "קופרברג-עזרא, משרד רואי חשבון"
ori@kuperberg.co.il
http://www.kuperberg.co.il/