זכיינות

היתרונות של המזכה בהקמת רשת זכיינים

בהקמת רשת זכיינים גלומה לחברה המזכה יתרונות רבים.

 • צמיחה מהירה (יותר) בהשקעות נמוכות (יותר)‏
 • פריסה רחבה
 • מזעור סיכונים
 • מימון חיצוני של ההתרחבות
  • הזכיינים ממנים את ההתרחבות
 • הזכיינים – שותפים מחוייבים ובעלי מוטיבציה
 • הגדלת המסה הקריטית העסקית
  • רכש – הנחות לגודל
  • תקורות – העמסת תקורות המטה על היקפי פעילות ומחזורים גדולים יותר
 • הגדלת המסה הקריטית השיווקית
  • פריסה, חשיפה ו-"באז"‏
  • הגדלת תקציב הפרסום
 • מקורות הכנסה (חדשים / נוספים)‏
  • דמי רכישת הזיכיון  (חד פעמי)
  • תמלוגים (שוטפים)‏
  • מכירת מוצרים (ישירים)‏
  • עמלות / הנחות / תמריצי ספקים

מערכת TheBiz