חשבונאות ומיסים

השיקולים בבחירה בין חברה בע"מ לעוסק מורשה

מתי כדאי לעוסקים מורשים לעבור מפעילות תחת ההגדרה "עוסק מורשה" לפעילות במסגרת חברה בע"מ. מהם היתרונות שבמעבר ומאיזו נקודה יש לבחון זאת? השיקול המרכזי הוא הוא שיעור הרווח, אבל זה אינו השיקול היחידי.

עוסקים מורשים רבים נמצאים במצב של גידול וצמיחה עסקית ומגיעים לשלב בו הם מתלבטים האם כדאי להם לעבור מפעילות תחת ההגדרה "עוסק מורשה" לפעילות במסגרת חברה בע"מ.  או שמא עדיף להם להישאר עם המוכר והידוע במצב הנוכחי?

אז מה באמת כדאי?

 

השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה נובעים בדרך כלל מהשאלה, האם המעבר יחסוך בתשלומי המס?

לשאלת המיסוי חשיבות רבה, אבל בהחלטה הזו יש שיקולים נוספים, שראוי שכל עוסק מורשה יכיר.

 

חיסכון בתשלומי המיסים

בדרך כלל במדרגת המס של 35%, קרי כאשר עצמאי מרוויח בין 238,801 ועד 496,920 ₪ בשנה (לפני מיסים) הוא נמצא במדרגת מס הכנסה של 35%  – על כל 100 ₪ רווח הוא ישלם 35 ₪ למס הכנסה ובנוסף עוד 17.83% דמי ביטוח לאומי, כך שאחוז תשלומי המיסים בטווח ההכנסות זה 17.83% + 35% = 52.83% .

בחברה בע"מ, לעומת זאת, שיעור המס הוא 24% (מס חברות – נכון למועד כתיבת המאמר) ובמידה ובעל המניות ירצה להעביר את הרווח אליו באופן אישי, הוא יידרש לשלם עוד 30% מס על הדיבידנד.  כך ששיעור המס המשוקלל הינו 46.8%.

יצוין שחלק מתשלומי הביטוח לאומי (בתיק עצמאי) מוכרים בניכוי למס הכנסה ולכן זה יפחית במקצת את המס המשולם. אך עדיין, בהשוואה בין פעילות כעצמאי לפעילות המסגרת חברה בע"מ, מדובר על הפרש של 6% בתשלומי המיסים.  כאשר מדובר על עשרות אלפים – זה הרבה מאוד כסף.

 

אומנם חיסכון בתשלומי המסים הינו שיקול חשוב אך במקרים לא מעטים ישנם שיקולים נוספים החשובים לא פחות.

 

חשיפה לתביעות

חברה בע"מ היא ישות משפטית נפרדת אשר יכולה לבצע עסקאות בדומה לאדם מין המניין.

כך שבמידה והחברה ערכה התקשרות עם אדם / חברה פלונית וההתקשרות נקלעה לעימות משפטי, הרי שהתובעת / הנתבעת היא החברה ולא בעל המניות שלה.

יש לדבר השלכות על מידת השקט הנפשי של בעלי העסק.

יצוין שבהתאם לחוק החברות, בית המשפט יכול להורות על הליך משפטי שנקרא "הרמת מסך" ולהעביר את התביעה לבעל המניות.  עם-זאת, מקרים של "הרמת מסך" חריגים ונדרשים לתנאי-סף מחמירים.

 

השקעות בעסק

בעסק הדורש רכישת אמצעים ונכסים כגון: מלאי, מוניטין, מכונות, ציוד ונדל"ן, ישנה עדיפות לפעילות במסגרת חברה בע"מ על פני עוסק מורשה.

מאחר ומימון הרכישות אפשר ונעשה מרווחי העסק, וכאשר חברה משלמת מס חברות בגובה 24% ואילו עוסק מורשה (עצמאי), ברמות הרווח הנדונות, ישלם מיסים (מס הכנסה וביטוח לאומי) המצטברים כדי כ- 40% ויותר, כך שבכדי לממן רכישת מלאי בסך 100 אלף ₪, חברה בע"מ צריכה להרוויח 131 אש"ח ואילו עוסק מורשה (עצמאי) – 166 אש"ח ויותר.

הפרש משמעותי ביותר ובעיקר לעסק שנמצא בצמיחה.

 

תדמית עסקית

בעולם העסקים ישנה חשיבות רבה לתדמית העסקית.

הן ביצירת קשרים עסקיים של שיתופי פעולה והן בהתקשרות עם לקוחות.

 

כאשר מציגים את העסק כ- 'חברה בע"מ', יש נטייה להניח שמדובר בעסק גדול וממוסד וזאת להבדיל מעוסק מורשה (עצמאי), אשר, על-פי התפיסה, מאופיין בבעל מחזורים ורווחים נמוכים יחסית.

 

סדר וארגון

הנהלת החשבונות של חברה בע"מ נערכת בשיטה "הנהלת חשבונות כפולה".

שיטה זאת, מאפשר לאתר הוצאות וטעויות רבות בניהול החשבונות והכספים של העסק ע"י כך שהיא מחייבת לבדוק ולאמת כל שורה בבנק, בכרטיסי האשראי, בקופות השקים של החברה, בכרטיס שקים לפירעון ועוד.

לא פעם, כאשר עצמאיים הופכים לחברה ומעבירים את כל התשלומים לחברה מתגלות הוראות קבע אשר מעולם העצמאי לא הכיר או לא זכר אותן ולא המציא את האסמכתאות להן לרואה החשבון שלו.

בחלק ניכר מהמקרים מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בחודש, מאחר והכרה בהוצאה מזכה את העסק בהחזר המע"מ (17%) ובניכוי ההוצאה לעניין מס ההכנסה.

 

הסדר והארגון יבואו לידי ביטוי גם בנושא הגבייה.

הנהלת החשבונות הכפולה (או הדו-צדדית) תאפשר לכם לעקוב בצורה מדוייקת יותר אחר תשלומי הלקוחות, במיוחד אלה אשר אינם משלמים בדיוק פר עבודה ובמלואה.

 

 

אומנם מבחינת חוקי ורשויות המס זו אינה חובה, אך אם הגעתם לשיעורי הרווח הרלוונטיים יהיה זה נכון מבחינתכם להיוועץ עם רואה חשבון בדבר המעבר לפעילות לפעול במסגרת חברה בע"מ.

במרבית המקרים הדבר יביא לחסכון כספי ולהתייעלות בתחומי הבקרה אחר ההוצאות וכספי העסק.

 

אורי עזרא

רואה חשבון שותף במשרד "קופרברג-עזרא, משרד רואי חשבון"
ori@kuperberg.co.il
www.kuperberg.co.il

תגיות