חדשות עולם העסקים הקטנים

מצב עיסקי כשיקול בחידוש מסגרת אשראי

בנק אינו מחוייב לתת אשראי ללקוח והוא רשאי לקחת בחשבון שינוי לרעה ‏שחל ביכולת הפירעון של הלקוח לקראת חידושה או אי-חידושה של מסגרת אשראי קיימת.‏

במסגרת תביעה נגדית שהגישה לקוחה כנגד בנק המזרחי, היא טענה כי הבנק העניק לה, במהלך השנים, מסגרת אשראי עליה היא נשענה והסתמכה.

במהלך הזמן החליט הבנק לבטל את מסגרת האשראי, החזיר שקים שרשמה והפסיק לכבד חיובים בכרטיס ‏האשראי.‏

 

בתביעה שכנגד טענה הלקוחה כי עקב התנהלות הבנק היא הגיעה לכדי קריסה כלכלית לאחר שפעילותה העסקית ‏נפגעה.

לטענתה ביטול המסגרת בלא מתן הודעה סבירה מראש הינה הפרה של חובת האמון של הבנק ומפרה את ‏ההסכמים שחתמה למול הבנק.‏

 

הבנק, בתשובה, טען כי התנהלותו הייתה על-פי חוק ובהתאם להסכמים.‏

לטענת הבנק, בחודשים שקדמו לאי-חידוש המסגרת, חל ירידה משמעותית בפעילותה העסקית של הלקוחה. וזו באה לידי ביטוי בתקבולים שהופקדו בבנק.

כתוצאה מכך חל שינוי מהותי בהיקף הביטחונות אשר עמדו בבסיס מסגרת ‏האשראי.‏

 

בדבריה, בפסק הדין, פירטה השופטת כוכבה לוי מבית משפט השלום בתל אביב, כי על-פי חוק הבנקאות אין ‏חובה על בנק לתת אשראי ללקוח, ועל-כן הוא רשאי שלא לחדש מסגרת אשראי.‏

המשיכה השופטת לוי וציינה במסגרת השיקולים הלגיטימיים, בנק יכול להתחשב בשינוי ביכולת הפירעון של הלקוח, לאי-‏חידושה של מסגרת אשראי קיימת.‏

 

ת"א 3977-10-13 בנק מזרחי טפחות תל אביב סניף ככר המדינה 20410 ואח' נ' יהודה ואח'

 

מערכת TheBizתגיות